Anjanamasina : toeram-panasinana iray no nanomezana ny anaran’ny fokontany

0

Iray amin’ireo fokontany anatin’ny kaominina Anosiala, anatin’ny distrikan’Ambohidratrimo fantatra olona maro manerana an’i Madagasikara ANJANAMASINA. Toby fitazaina adala, eny amin’ny 18, lasa singa amantarana ny fokontany na nisy aza ny antony manokana niantsoana ny fokontany ho ANJANAMASINA.