Antenimiera : hiatrika ny fivoriana tsy ara-potoana handinihana ireo didy hitsivolana

0

Hiatrika fivoriana tsy ara-potoana ireo Antenimiera roa tonta hanomboka ny faha 4 ny vola Martsa ho avy izao araka ny fiantsoana avy amin’ny fitondram-panjakana. Handinika sy handany ireo didy hitsivolana noraisin’ny filohampirenena nandritra ny fahabagan-toerana teo anivon’ny antenimierampirenena no anton’ity fivoriana ity.