Antenimiera : nanomboka androany ny fivoriana tsy ara-potoana

0

Nanomboka androany ary haharitra 12 andro ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana atrehin’ny Antenimiera roa tonta araka ny fampiantsoan’ny governemanta azy ireo. Ny volavolan-dalàna laharana 001-2020 no isany lahadinika amin’izany ka hananganana ny « Commission Mixte Paritaire».