Antenimierampirenana : mihozongozona ny sezan’ny birao maharitra

0

Mihozongozona ny sezan’ireo mpikambana vitsivitsy eo anivon’ny birao maharitry ny Antenimierampirenana raha ny fanehoan-kevitry ny Solombavambahoaka androany. Misy ny tsindry hazo lena mahazo ireo Solombavambahoaka raha ny fanazavana. Tsy ireo mpikambana rehetra ao anatin’ny birao maharitra no anangonan-tsonia ny hampialana azy io araka ny fantatra fa mpikambana vitsivitsy ao anatiny.