« Canal des Pangalanes » : ho vita mialohan’ny faran’ny taona ny fanadiovana rehetra

0

Ho vita mialohan’ny faran’ny taona ny fanadiovana ny Canal de Pangalane miainga eo Toamasina hatrany Mananjary ahafahana mifamoivoy malalaka araka ny nambaran’ny tale jeneralin’ny APMF. Mizara telo ny asa tanterahana ary efa samy eo am-pamaranana.