CENI : tsy afaka mikarakara fifidianana Filohampirenena raha tsy misy lalàna vaovao

0

Manoloana ny mbola tsy fivoahan’ireo volavolan-dalàna hifehy ny fifidianana Filohampirenena volana vitsy mialoha ny tokony hanatanterahana izany araka ny lalàmpanorenana dia manome fanazavana ny Filoha lefitry ny CENI amin’ny lalàna ahafahan’izy ireo manatanteraka ny asany aloha hatramin’izao.