Distrika Befandriana Avaratra : nahazo sampandraharaha fananan-tany vaovao

0

Nahazo sampandraharaha fananan-tany vaovao ny distrika Befandriana Avaratra. Entina hanakaikezana ny vahoaka ary hialana amin’ny olan’ny fananantany no nanomezan’ny fitondram-panjakana izany. Ny Sabotsy 20 septambra teo no nanatontosana ny fitokanana izany.