Edito du 8 juin 2019

0

Ao anatin’ny fanovana ny fomba fitantanan-draharaham-panjakana amin’izao fotoana izao ny fitondrana. Isan’izany ny fampihenana ny fandaniana izay heverina fa tsy hitondra vokatsoa ho an’ny be sy ny maro, toy ny nanafoanana ny fiaraha-misakafo any an-dapa mandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena. Rindram-piaraha-monina vaovao andraisan’ny olompirenena tsirairay ny andraikitra mifanandrify azy no tanjon’ny fanovàna.