Fady : nentina nanabe ny fiarahamonina

0

Fanabeazana ny fiarahamonina hitandro ny hasin’ny toerana na zavatra iray ny fady. Fanarahana tsy araka ny tokony ho izy ny rivotra entin’ny fanatontolloana sy ny fandrosoana no anisan’ny antony tsy mahavoahaja ny fady intsony ankehitriny raha ny fanadihadiana natao.