Faharatsian’ny lalana : mitohy hatrany ny fitarainana sy antso avo ataon’ireo mpitatitra

0

Mitohy hatrany ny fitarainan sy ny antso avo ataon’ireo mpitatitra noho ny faharatsian’ny lalana amin’izao fotoana. Ny faharatsian’ny lalana izay mampirongatra ny tsy fandriampahalemana sy ny fanafihana ireo fiara mpitatitra vahoaka raha ny fitarainana voaray.