Famerana ny famoriam-bahoaka : tsy manaja ny fifanarahana iraisam-pirenena i Madagasikara

0

Tsy manaja ny fifanarahana iraisam-pirenena izay no soniavin’i Madagasikara tamin’ny taona 1971 mahakasika ny zo sivily sy politika ny fepetra no raisin’ny fanjakana malagasy amin’ny famerana ny hetsika politika na ny famoriam-bahoaka atao anaty toerana mifefy.  Io fifanarahana iraisam-pirenena io no ambony nohon’ny didihitsivlana nahafahana nadray ny fepetra izany ef atamin’ny taona 1962 hoy ny masohovoho ny vondrona Eropeanina.