Fanatsarana ny fidiram-bolam-panjakana : hatsaraina ny fandoavan-ketra manerana ny Nosy

0

Havaozina ny fomba fiasa eo anivon’ny foibem-pitantanana ankapoben’ny hetra na ny DGI hanatsarana ny fampidiram-bola amin’ny fanjakana manomboka izao. Hanatanterahana izany, ny fanatsarana ny fomba fiasa hamparisika ny olona sy ny orinasa handoha hetra, fa tsy ny fampiakarana ny hetra aloha raha ny fanadihadiana natao.