Fandianiam-bola ho an’ny mpiasam-panjakana- LFI 2020: nahitana fitomboany 14,4%

0

Nisy fitomboana 14,4% ny tetibola natokana ho an’ny Fandianiam-bola ho an’ny mpiasam-panjakana raha oharina ny LFI 2019, araky ny voarakitra anatin’ny tetibolam-panjakana 2020. Isany anton’io ny fitombon’ny karaman’ny mpiasam-panjakana sy ny fitomboan’ny isan’ireo ho ampidirina mpiasam-panjakana.