Faritra Analamanga : mahavoasazy ny tsy fanaovana aro vava orona

0

Misokajy maromaro ireo sazy miatra amin’ireo minia tsy manaja ireo fepetra ara-pahasalamana entina misoroka ny fipariahan’ny valanaretina Covid- 19, taorian’ny didim-pitondrana navoakan’ny prefektioran’Antananarivo mikasika ny  tsy maintsy fanaovana aro vava orona eto amin’ny faritra Analamanga.