Fihoaram-pefin’ny Solombavambahoaka : tokony handraisana fepetra

0

Tokony handraisana fepetra hentitra ny fihoarampefy ataon’ny tomponandrikitra na ny olomboafidy iray raha mitranga izany tahaka ny zava-nisy tamin’ity herinandro ity izay nataona Solombavambahoaka iray. Na tsy mbola misy ny lalàna mametra izany, tokony hirosoana ny fandraisana fepetra hentitra.