Fitakiana sendikaly : hihamafy amin’ity herinandro ity

0

Fitakiana sendikaly samihafa. Hampikatso ny famorian-ketra eto an-drenivohitra ny snedikan’ny mpisan’ny sampandraharahan’ny hetra ny herinandro izao. Tsy hisy ny service minimum raha ny fanazavana. Tsy hisy intsony ny fandraisan-draharaha na ny service minimum. Ho an’ny mpanabe kosa, sendika 8 amin’ny 17 no nanasonia ny fifanaharana ka hiverina hampianatra. Mitohy araka izany ny fitakiana ho an’ireo sendika 11.