Fitombon’ny harikarena faobe : tsy mipaka amin’ireo any ambanivohitra

0

4.2% ny tahan’ny harikarena faobe ny taona 2017 raha ny tatitra mikasika ny fivoaran’ny toekarena eto Madagasikara nataon’ny banky iraisam-pirenena androany. Izay fitombon’ny harikarena faobe izay anefa izay tsy mipaka amin’ireo olona any amin’ny toerana ambanivohitra raha ny fanadihadiana.