Fitondram-panjakana: tsy manam-bola fa miandry ny volan’ny Banky iraisam-pirenena

0

Voaporofo taorian’ny fihaonan’ny filoham-pirenena sy ireo tomponandraikitra orinasa sy vondron’orinasa fa anatin’ny fahasahiranana ara-bola tanteraka ny fitondrana ankehitriny ka tsy afaka mamaly ny filana sy ny fampanantenana natao tamin’ireo orinasa. Ny fanampiana ara-bola avy amin’ny banky iraisam-pirenena ny volana jona izao no andrandrain’ny mpiotndra hamahana io olana ara-bola io.