Fitrandahana eto Madagasikara : Tsy sahy mijoro, manapan-kevitra ny mpitondra

0

Fiovana goavana no mitranga ao PHILIPPINES eo amin’ny lafin’ny fitrandrahana. Atao AUDIT avokoa ireo fifanarahana, ny étude d’impact environnemental, roahana ireo mpitrandraka tsy ara-dalana. Lesona azon’ny mpitondra alain-tahaka izany manoloana ireo fitrandrahana tsy ara-dalana misy eto Madagasikara.