Fitsinjaram-pahefana : maro ny ezaka vita

0

Nihatsara ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana teto Madagasikara. Lafin-javatra maro ankilany no mbola mila jerena hirosoana amin’ny fitsinjaram-pahefana teny izy. Isan’izany ny fampifanarahana ny tantsoroka ara-bola omena, amin’ny isan’ny mponina sy ny harena ara-toekarena ary sosialy ao aminy.