Fomba fiasan’ny Solombavambahoaka : mampametra-panontaniana ny maro

0

Tsy ampy ny fetr’isan’ireo Solombavambahoaka tonga teny anivon’ny Antenimierampirenena androany handray ny fanapahan-kevitra ny mahakasika ireo antontan-taratasy miisa 12, izay maha voasaringotra olona ambony teto amin’ny firenena, ho nanao kolikoly sy fanodikodinambolam-panjakana. Ankilany, efa tontosa ny asan’ny kaomisionina manokana raha ny nambran’ny filohany fa anjaran’ny fivoriambe azo atrehina sisa.