Fotodrafitrasa famatsian-drano : omena toerana manokana amin’ny fitantana ny tsy miankina

0

Nivaona tamin’ny fanamby napetraka ny fitantanan’ny kaominina sy ny fikambanana isan-tokony ny fotodrafitrasam-pamatsian-drano teny ifotony hatrizay. Tsy tafapetrak’izy ireo araka ny tokony ho izy ny maha-sehatra mampidi-bola na SECTEUR PRODUCTIF ny fitantanana ny rano. Hitodika betsaka amin’ny tsy miankina ny minisitera tomponandraikitra manombok’izao ka hojerena avokoa na ny fampiasam-bola na ny fitantanana ny fotodrafitrasam-pamatsian-drano.