GAB

0

Raha toa ka fiarovana no tadiavina amin’ny fametrahana ny tahirin’ny mpanjifa any amin’ny banky. Miteraka tsy fifampitokisana ary famitahana olona kosa, hoy ireo mpanjifa ny fomba fiasan’ny banky sasany misy eto amintsika. Misy amin’ireo milina mpamoaka vola no tsy mamoaka vola kanefa mihena ny tahiry ao amin’ny kaonty. Tsy afa-po amin’ny fomba fiasa tahaka izany ireo mpanjifa.