Gazety an-tsoratra : niova “ en ligne ” ny fizarana vaovao

0

Mitohy ny asa fanomezam-baovao ho an’ireo gazety an-tsoratra na eo aza ny tsy ahafahan’izy ireo mivarotra izany manolohana ny valan’anaretina coronavirus. Ireo fitaovan-tserasera moderina sy teknolojia vaovao indray no ampiasain’izy ireo hizarana vaovao ankehitriny.