HCC : tsy mbola namaly ireo fitoriana marobe tonga tao aminy

0

Hatramin’izao, mbola tsy namoaka didim-pitsarana mahakasika ireo fitoriana managataka ny fampihatoana ireo Solombavambahoaka nivadika palitao ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana. Tsy nahenoam-peo ihany koa ity Fitsarana ity ny amin’ny fampiharana ny didy navoakany tamin’ny Zoma faha-25 may lasa iny sy ny amin’ny fisian’ny fifanarahana politika na tsia.