Informatique sy Web : malakaka ny sehatra ary ahazoana asa maro

0

Malalaka ny sehatry ny Informatique sy ny Web amin’izao fotoana ary hahafahana mahazo asa ho an’ny tanora maro. Ilaina ary zava-dehiba manoloana izany anefa ny fianarana sy ny fiofanana, izay miankina amin’ny fahavononana sy ny fahaizan’ny tanora tsirairay avy.