Lavanila – Maroantsetra : potiky ny bibikely

0

Misedra olana ny sehatry lavanila any amin’ny distrikan’i Maroantsetra. Ankoatry ny vidiny izay tsy misy hafatsy ny iray am-pafolony sisa, potiky ny bibikely ny voly lavanila any an-toerana ary ahiana ho ringana tanteraka. Manao antso avo arak’izany ireo mpamboly mba hisy tomponandraikitra hijery ny vahaolana hiarahan’ny rehetra misitraka.