LFR 2020 : lany nasiam-panitsiana teny anivon’ny Antenimierandoholona

0

Lany nasiam-panitsiana teny anivon’ny Antenimierandoholona androany ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana 2020. Ny mahakasika ny REINSERTION BUDGETAIRE na ny fanoratana ny ampaham-bola tokony hositrahan’ny Loholona eo anivon’ity andripanjakana ity avy hatrany no nitondran’izy ireo fanitsiana.