Madagasikara : novatsiana hatrany amin’ny 444,10 Tapitrisa Dolara

0

Manoloana ny fiantraikan’ny valan’aretina Coronavirus eo amin’ny lafiny Toekarena, nanolo-tanana ireo mpamatsy vola sy mpiara-miombon’antoka hahafahana manarina izany. Mitotaly 444,10 Tapitrisa Dolara ain’izao fotoana no azon’i Madagasikara.