Manarintsoa : mbola tsy tomombana ny toerana handraisana ireo traboina

0

Roa andro aorian’ny fahamaizana, mbola tsy tomombana ny toerana handraisana ireo taboina ao Manarintsoa Atsinanana. Tsy ampy ny trano lay, tsy mbola misy trano fivoahana sy trano fidiovana ao an-toerana. Tsy ampy ihany koa ireo kojakoja homena ireo traboina noho ny tsy fisian’izany eo anivon’ny BNGRC hoy ny eo anivon’ny Fokontany.