Mpiasan’ny Kraoma : 11 volana tsy nandray karama

0

Nandritra ny 11 volana izao no tapaka karama ny mpiasa manontolo eo anivon’ny orinasa kraomita malagasy. Mikatso avoko ny fampiodonana ny orinasa izay mamelona fianakaviana maro. Tsy hita soritra ny vahaolana raisin’ny mpitantana ny orinasa sy ny minisitera voakasika manoloana io ka antony hanaovan’ny mpiasa antso amin’ny fanjakana mahefa.