Oniversiten’Antananarivo : manomboka ny taom-pianarana 2019-2020

0

Manomboka amin’ity volana Novambra ity  ny taom-pianarana 2019-2020 vokatry ny fipariahan’ny valanaretina Covid-19. Fifandaminana isaky ny departemanta ny fanatratrarana ireo fandaharana rehetra.