PNDU : naneho ny fahavononany hanohana an’i Madagasikara ireo PTF

0

Notontosaina androany ny fihaonana an-databatra boribory niresahana momba ny PNDU na ny politique de développement urbain, niarahana tamin’ny ministeran’ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy sy ireo mpiara-miombon’antoka PTF na ny Partenaires Techniques Financiers. Zava-dehibe ho an’ny fampandrosoana ny tanàn-dehibe ny fiaraha-manantontosa ity programan’asa ity, ary naneho ny fahavononany amin’izany ireo PTF.