RAVOAVY Nandrasanarisoa Zafisambatra : namaritra ny ho aviny fony mbola kely

0

Raha vao herotrerony I RAVOAVY Nandrasanarisoa Zafisambatra dia efa hita soritra ny hoaviny tao amin’ny fiainana maha-miaramila. Efa dingana maro anefa amin’ny izao no efa vitany raha nilomano tao anatiny asa maha-miaramila azy nadritra ny 39 taona. Ao anatin’ity zana-pandaharaha “Lalam-piainana” ity no hanarahanao ny mahakasik’izay.