SEFAFI

0

Notsikerain’ny SEFAFI ny fomba fiasan’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana sy ny mpikambana ao aminy araka ny fanambarana navoakan’izy ireo farany. Ny HCC no fototry ny krizy politika maro teto amin’ny firenena hoy ny SEFAFI. Manaitra ny maro amin’ny tokony anjara andraikin’ity andrim-panjakana ity manoloana ny fifidianana filohampirenena manoloana