Taona 2020 : tsy tokony ho hadino ny fanomezan-danja ny TENY Malagasy

0

Ankoatry ny fikasana hanatanteraka ireo vina sy fikasana ho an’ny tsirairay avy amin’ity taona 2020 ity, tsy tokony ho hadino na hatao ambanin-javatra ihany koa ny fanomezan-danja ny teny sy ny kolontsaina Malagasy. Manan-danja amin’izany ny fifanajana sy ny fahalalam-pomba raha ny fanadihadiana natao.