Vidim-bary

0

Nahitam-piakarana Ar 100 indray ny vidin’ny vary eny antsena amin’izao fotoana izao, fiakarana izay tsy tokony ho hisy raha ny hatsaran’ny vokatra farany teo, hoy ireo tantsaha.