Vokatra « Bio » : tsy maharaka ny tinady ny tolotra omena

0

Hampitomboana ireo tantsaha mpikambana mamokatra Bio eto Madagasikara manomboka izao. Raha 25 000 izany amin’izao fotoana, hampiakarina ho 200 000. Antony, tsy maharaka ny Tinady ny tolotra omentsika amin’ireo vokatra Bio. Hanampy amin’ny fanatanterahana izany ny Tetikasa FIHARIANA.