Zotra RN2 : amin’ny alalan’ny antso antaribihy ny famandrian-toerana rehetra

0

Amin’ny alalan’ny antso antaribihy no ahafahana mamandri-toerana raha toa ka handeha amin’ireo zotra izay hisokatra manomboka ny Sabotsy ho avy izao. Efa misy raha ny fanazavana ny lamina samihafa manaja ny fepetra ara-pahasalamana amin’ny fanantontosaina izany. Etsy ankilany, nisy nandritra ireny fotoanan’ny fihibohana ireny ny fandehanana an-tsokosoko miditra eto Antananarivo raha ny fanadihadiana.