samedi 10 juin 2023

Archives quotidiennes: 21 mars 2023

Antoko politika : tsy manaiky hiray tsikombakomba amin’ny asa tanterahan’ny CENI

0
Nivoaka ny efitrano ireo Antoko Politika maro izay nasain’ny Ceni hanatrika ny fitsirihana ny antotan-kevitra ara-kajimirindra mirakitra ny lisitry ny mpifidy. Isany anton’ny fanapahan-kevitra ny tsy faha fenon’ny fepetra hanatanterahana io fitsirihina io. Eo ihany koa ny paikady ampiasaina ahazoana ny fankatoavan’ireo antoko politika amin’izao asa ataon’ny Ceni izao.

Hetra madiodion’ny kaominina : tsy narotsaky ny tahirim-bolam-panjakana nanomboka ny taona 2022

0
Mitombo ny fijoroana vavolombelona ataon’ireo kaominina voakasiky ny figiazan’ny Minisiteran’ny toekarena sy ny fitantanam-bola ny hetra tokony hiverina azy ireo. Isan’izany ihany koa ny kaominina Alasora izay ny volana jona 2022 no nisitraka farany ny anjara hetrany. Azo adika ho fametrahan’ny fitondram-panjakana foibe ny CENTRALISME BUDGETAIRE ny zava-misy mahakasika ny fitantanana ny volan’ny vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana ankehitriny, hoy ny mpisehatra ara-politika.

Asan’ny Governora : mitaraina avokoa ny ankamaroan’ny faritra ankehitriny

0
Mitaraina avokoa ny faritra rehetra noho ny faharatsian’ny lalana ka tsy hahafahana mivezivezy sy mamoaka ny vokatra amin’izao fotoana. Fanontaniana apetrak’izy ireo ny hoe : inona no andraikitra napetraka amin’ireo Governora raha tahaka izany no zava-misy iainana isaky ny faritra.

MPIANATRA VONTOVORONA : tsy misy indray ny « codis » hoy ny oniversiten’Antananarivo

0
Tsy misy indray ny CODIS hoan’ireo mpianatry ny polytechnique miisa 4 voatonona anarana tao anatin’ny taratasy niparitaka tamin’ny tambazotran-tserasera taorian’ny grevin’ny mpianatra ny faha-7 ny volana Martsa lasa teo, araka ny nambaran’ny tompon’andraikitry ny oniversiten’Antananarivo androany, rehefa tonga hiatrika izany niaraka tamin’ny mpisolo vava azy ireo mpianatra.

CENI : tsy mihemotra amin’ny fanapahan-keviny na eo aza ireo tsikera

0
Na eo aza izay tsikera sy soso-kevitra naroson’ireo antoko politika nanao fanambarana iombonana androany teny amin’ny foiben’ny CENI, tsy nihmotra tamin’ny fanapahan-keviny ity vaomiera ity. Tsy mbola misy resaka ny fitsirihina ny rindrambaikon ara-kajimirindra na ny logiciel ampiasain’ny Ceni hatramin’izao.