ALA VOAJANAHARY : 5 alina hatramin’ny 1 hetsy hektara isan-taona  no very

0

Tsy hisy ala intsony eto Madagasikara afaka 30 taona noho ny fahaverezana be loatra nanomboka ny taona 2009 hoy ny Alliance Voary Gasy androany. Ankoatra ny filàn’ny olona, manampy trotraka ny fanondranana isan-karazany ny ala eto amitsika. Ny fambolen-kazo izay natao hanarenena ireny, lasa fisehosehoana fotsiny ihany ankehitriny ary tsy ampy na tsy misy mihitsy aza fanaraha-maso ny zanakazo novolena.