Antsirabe faharoa : miakatra ny rano vokatry ny fahatsetseman’ny tatatra

0

Miakatra ny rano ao amin’ny Fokontany AMPATRIMAHA kaominina Alakamisy anativato. Distrikan’Antsirabe faharoa ao amin’ny faritr’i Vakinankaratra. Noho ny fahatsetsenan’ny laka-drano izay mampifandray kaominina maro any toerana ka niteraka fiakaran’ny rano, ny fahapotehan’ny lalana ary fahasimban’ny fambolena any an-toerana.