Covid-19 : miato tanteraka ny asan’ny « agence de voyages »

0

Miato tanteraka ny asan’ny agences de voyages tao anatin’ny 1 volana izay. Mikorontana ny tontolon’ny fizahantany. Manoloana izany indrindra , manao antso avo ny fikambanan’ny agence de voyages eto Madagasikara ny amin’ny fanajan’ny rehetra ny fepetran’ny fihibohona ahafahana manarina aingana ny zava-misy ara-toekarena ankehitriny.