Déchets radioactifs

0

Mbola miteraka ahiahy eo amin’ny vahoaka Malagasy sy ny fiarahamonim-pirenena sasany ny momba ilay tatitry ny Filankevitry ny Minisitra ny amin’ny handevenana ireo « Déchets radioactifs » eto Madagasikara. Manazava ny maha-samihafa ny akora simika ampiasaina amin’ny fiainana andavanandro sy ny « Déchets radioactifs » ny tomponandraikitra iray ao amin’ny Minisiteran’ny Tontolo iainana.