Démission PAN

0

Tsy misy ny lalàna mametra ny tokony hametrahan’ny filohan’ny andriampanjakana fialana raha toa ka kandida amin’ny fifidianana ny tenany. Tokony hanaja ny etika politika kosa nefa ny tomponandraikitra voakasika raha ny nambaran’ny mpahay lalàna nanaovana fanadihadiana ka hametra-pialana hisian’ny fitovian-jon’ny kandidà.