Domaines sy Topo : niompana tamin’ny fampahafantarana ny famindrana ny tany ny varavarana misokatra

0

Niompana tamin’ny fampahafantarana ny mpanjifa, ny mahazavadehibe ny famindrana ny antontan-taratasy manaporofo ny fananan-tany amin’ny mpandova ny varavarana misokatra nataon’ny sampandraharahan’ny fananan-tany sy ny fandrefesan-tany. Hisorohana ny endrika halatra samihafa no tanjona.