EDBM : nanao tatitra teny amin’ny Antenimierampirenena

0

Voakasika manokana ary misedra ny vokatry ny Covid 19 ny sehatra ara-toekarana eto Madagasikara, na ny ara-dalàna na ny tsy ara-dalàna raha ny tatitra nataon’ny tomponandraikitry ny EDBM teo anivon’ny Antenimerandoholona androany. Ilaina hoy ny fihohan’ny Antenimeradoholona ny fahafantarana ireo akon’ny ara-sosialy fa indrindra ny ara-toekarena izay aterak’ity valan’aretina ity.