Edito du 11 mai

0

Ao anaty fampielezan-kevitr’izay ho Solombavambahoaka miisa 151 handrafitra ny fahefana mpanao lalàna amin’izao fotoana ny firenena. Maro ireo fanehoan-kevitra mipoitra amin’izany porofo ny maha tany mampanjaka ny demokrasia antsika eto Madagasikara. Mifandrindra amin’izay anefa dia mandeha ny fitsinjovana ny fianam-bahoaka sy ny fikatsahana fampandrosoana lovain-jafy ary fametrahana fanjakana tsara tantana.