Edito du 17 août 2019

0

Ny satan’ny mpanohitra sy ny fanoherana no tolo-dalàna dinihin’ny Antenimiera roa tonta amin’izao fivoriana tsy ara-potoana izao. Ho an’ny Antenimerampirenena manokana ho hatsaraina ny fitsipika anatiny tsy hiverenan’ny sary ratsy endrika namery hasina ity Andrimpanjakana mpanao lalàna ity. Midika izany fa azo antoka ny hanjakan’ny demokrasia eto Madagasikara. Tsy latsa danja amin’izany ny politika ankapoben’ny fanjakana, izay natolotry ny Praiminisitra ny Solombavambahoaka. Miroso amin’ny fampandrosoana tokoa ny firenena.