Fampiasana ny lalana : maro ny endrika fanaparam-pahefana miseho

0

Maro ny endrika fanaparam-pahefana hita amin’ny fampiasana ny lalana, tsy voahaja intsony ny hoe ireo lehibena andrim-panjakana ihany no tokony hisy mpisava lalana sy hampaneno anjomara eto amintsika. Manoloana izany, manaitra ny tomponandraikitra isan-tokony ny mpampiasa lalana ny amin’ny tokony hanajan’ny rehetra ny lalàna.